Nieuwe uitwijzingsbevelen voor Sudanezen

het is alle hens aan dek bij de juristen op de dienst vreemdelingenzaken. De eerste twee sudanezen zijn vrijdag vertrokken, maar de 41 anderen die voor de identificatiemissie zijn verschenen, willen voor hun uitwijzing allen een aangepaste motivering krijgen. Dinsdag stelde de raad voor vreemdelingenbetwistingen dat dvz haar motivering onvoldoende beargumenteerd had in de zaak van een vroeger deze maand uitgewezen sudanees. Dvz kon niet aantonen dat andere eu-lidstaten hem zouden herroepen, ook al stond hij daar geregistreerd. Daarenboven stelde het arrest dat dvz grondig moet vorsen of de persoon niet gefolterd of vals behandeld zou werd bij terugkeer naar sudan.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.