Van garagisten tot IS-terroristen: het opvallende proces tegen een bende mensensmokkelaars

het groepsactiviteit dat vanmiddag aanvang, is het afloop van een uitgebreid internationaal onderzoek waarbij er werd samengewerkt in een zogeheten joint investigation team met speurders, parketmagistraten en onderzoeksrechters uit nederland, europees land, bulgarije en het verenigd koninkrijk. het belgisch groepsactiviteit is een afsplitsing van dat internationale onderzoek waarbij dus ook nog mensen zou moet terechtstaan in andere landen. op het groepsactiviteit in gent staan 16 verdachten terecht op verdenking van mensensmokkel. maar wellicht ontbreekt wel de belangrijkste beschuldiging. in het eerst groepsactiviteit verbaal van deze zaak kneden de federale politie melding van de diverse activiteiten van deze criminele organisatie. naast de verdenking van mensensmokkel zou de puinhoop, zo auteurschap zij, ook gelinkt kunnen word aan feiten van drugssmokkel ( cocaïne en amfetamines ) en terrorisme. is-terroristen dat laatste heeft liaison op het transporteren van is-terroristen. die info gaat achterspeler op het bulgaarse luik van het onderzoek. op 18 mei 2017 doet een speurder van de bulgaarse antiterreureenheid een uitgebreide getuigenis ( 8 pagina’s ). zijn verklaringen gaan over een illegale trafiek van mensen uit afghanistan en pakistan via turkije en bulgarije naar west-europa. uit het telefonieonderzoek dat ze deden, blijkt dat één van de verdachten ( die nu dus in belgië terecht staat ) opmerkelijke contacten had. het belgische telefoonnummer dat hij gebruikte, is, zo zegt hij, “ heel vitaal en is on-line met het lopend onderzoek naar de terroristische aanslagen in stad ( november 2015 ). via dat telefoonnummer is gedegen gecommuniceerd, meer dan 350 gesprekken en berichten, met een telefoonnummer dat gebruikt werd door de broer van één van de deelnemers aan de aanslagen in parijs. ” dit deel van het onderzoek werd in belgië direct afgesplitst van het file mensensmokkel en vormt het item van een afzonderlijk onderzoek. vandaar dat het op dit groepsactiviteit niet ter sprake zal komen. maar het is natuurlijk wel een vitaal gegeven dat aantoont hoe verscheidene opvoeden van criminaliteit in mekaar overlopen. terzijde, deze complicatie zorgde ook voor een splitsing in de smokkelorganisatie. het zorgde voor strakheid tussen j. d. n. en a. , twee opperhoofden van de organisatie. a. wou de trafiek nog meer openstellen voor leden en sympathisanten van terreurgroep islamitische staat. volgens info uit het file zou hij er nauwe contacten mee onderhouden. maar j. d. n. zou daar dan weer radicaal strijdig geweest zijn en drong er op aan de smokkelroute onderbeen voor het sluikhandel van transmigranten te gebruiken. de twee zouden uit mekaar gegaan zijn na een fikse twist in een onderdak in istanbul, turkije. mensensmokkel justitie puinhoop mensensmokkelaars opgerold die levensgevaarlijke methodes gebruikte do 26 okt 2017 16:08 de 16 verdachten bezitten meestens de bulgaarse en iraakse nationaliteit. ze opvoeden een puinhoop die voornamelijk opvalt door de methode waarop ze wagens ombouwde. met die omgebouwde wagens werden mensen getransporteerd vanuit voornamelijk afghanistan, syrië en irak naar het verenigd koninkrijk. ze betaalden daarvoor 10. 000 euro per persoon. en de betaling gebeurde via het gekende hawalasysteem, een informeel, sommigen zeggen “ ondergronds ”, bancair stelsel dat gebaseerd is op vertrouwen. de puinhoop beschikte over een uitgebreid netwerk in europa en dus ook in belgië. de belgische cel leverde aan het netwerk voornamelijk de logistiek. ze wordt verantwoordelijk geacht voor het rekruteren van politici, het vertalen van deze politici naar belgië, het verkrijgen van bestelwagens en, niet het minst, het opbouwen van specifieke ruimtes voor het verbergen van mensen in de voertuigen. lees voorts bij de foto. die ruimtes zijn b\xe8ta wellicht wel vernuftig maar humanitair gezien is het afschuwelijk. de mensen die verborgen werden verantwoordelijk, zaten zakelijk gevangen want ze hadden nimmermeer de gelegenheid uit zichzelf de uitgestrektheid te verlaten. evident zouden ze bij een ongeval geen gloed van een kans geschapen hebben. verborgen ruimtes in dover wordt bijvoorbeeld een auto onderschept met vijf verborgen transmigranten, een ma met vier kroost ( van wie drie minderjarigen ). zij zaten in een tussenruimte tussen de achterdeuren en een volgnummer paar valse deuren, die van binnenuit de impressie wekken de echte achterdeuren te zijn. in die tussenruimte koopwaar 2 zandplaten gemonteerd zodat de migranten op twee rijen daarboven mekaar konden zitten. daarbij, zo bleek, staking de schroeven van de voornaamst plank er onderaan uit zodat ze een reserve onheil vormden voor de mensen op de plank eronder. er was haast luchttoevoer. aan de achterzijde, onderaan de bestelwagen, werd een oud stuk touw gemonteerd dat als klink diende om van buitenaf het slot van de achterdeuren te openen. op een ander uur in duinkerke vindt de politie 8 verborgen migranten in een iveco-bestelwagen, in een verborgen uitgestrektheid van 250 cm bij 100 cm! De plek was afgesloten met een metalen fabricage die was vastgeschroefd in het hout. zo eventueel nog driester koopwaar de vaststellingen in calais. daar vindt men een man verstopt in de motorblok van een nissan serena. in de motorblok was een uitgestrektheid voorspellen van 74 cm hoog, 63 cm lang en 35 cm veelzijdig. om deze mogelijkheid te creëren en de mens in het motorblok te krijgen, moesten aanvankelijk het reservewiel, de radiator en de luchtverversing uitgehaald worden. het slachtoffer verklaarde dat : ” twee afghaanse smokkelaars hem zijn komen schuldig in het kamp van duinkerke. eén van de afghanen opende de motorkap waar alreeds een uitgestrektheid was voorzien. hij weigerde aanvankelijk om in die uitgestrektheid te kruipen tot één van de smokkelaars een mes bovenhaalde. hij bedreigde de man en hij moest erin kruipen. hij verklaarde dat hij zich in tweeën diende te plooien om erin te belanden en dat het warm was uitgerekend naast de motor. betrokkene beschrijft dat zijn hoofdeinde de motorkap raakte en dat hij op papieren van de motor zat. hij verklaarde heel bang te zijn daar hij besefte dat het heel hachelijk was. ” lees voorts bij de foto. in hamme en dover vindt de politie mensen achterspeler in autotrailers. op de autolader staat wel een voertuig om het afvoer gewoon te doen voorkomen. maar transmigranten zitten verstopt in een verborgen uitgestrektheid van de autolader, gebouwd met betonplaten, vastgemaakt met bouten en metalen steunen die onderbeen via buiten kunnen losgeschroefd worden. de lijf transporteerde op deze wijze tot vijf personen in één keer. in het proces-verbaal staat letterlijk te gelezen : ” vijf personen liggen daar op mekaar gepropt. ” lees voorts bij de foto’s. hachelijke omstandigheden in dergelijk weinig comfortabele omstandigheden zaten mensen beduidend lange tijd opgesloten in extreem warme en koude temperaturen. in een tal gevallen kon de duurtijd van hun opsluiting oplopen tot 25 uur. in een afgeluisterd telefoongesprek vangen de speurders een gesprek op tussen de chauffeur, die al vijf keer gestopt was daar hij het zelf te warm kreeg, en een ander bendelid. ” de mensen zijn aan het sterven. hijzelf kan niet eens vijf minuten binnenshuis blijven en zij zitten er al 25 uur in. ” de mensen zijn aan het sterven. hijzelf kan niet eens vijf minuten binnenshuis blijven en zij zitten er al 25 uur in de criminele lijf de criminele lijf heeft cellen in alle landen over de richting die gebruikt wordt voor de smokkel van migranten. de belgische cel wordt geleid door a. m. n. , een bulgaar, en a. l. n. j. m. , een irakees. ze opereren voornamelijk in de omlijning van gent en staan in permanent aansluiting met een afghaans netwerk dat de migranten aanlevert. de transmigranten verblijven aanvankelijk even in huurwoningen of hotels om daarna in bestelwagens te word geladen en route verenigd koninkrijk te vertrekken. de activiteiten werden hiërarchisch gestructureerd. er wordt gewerkt met opperhoofden die de orders geven. ondergeschikten voeren die orders uit en doen daarvoor in de praktijk een beroep op bijvoorbeeld garagisten en chauffeurs. onderaan de piramide zitten mensen die kleine hand- en spandiensten leveren. en, zoals dat gaat, de top van de lijf verdient het meeste geld maar loopt tegelijkertijd het kleinste risico. de politici werden bijvoorbeeld in bulgarije gerekruteerd op onderstel van hun precaire financiële situatie. het zijn mensen die niets meer te verliezen bezitten en bijgevolg makkelijk bereid gevonden word om de risicovolle transporten uit te voeren. ze werden overgevlogen vanuit bulgarije, aan de vliegveld opgepikt om daarna te word gebracht tot aan de minibussen. pas daar werden ze ingelicht over de geplande smokkelroute. groepsactiviteit de zaak kwam een eerste keer voor de gerechtshof begin dit jaar. vandaag aanvang de eigenlijke behandeling. de zestien verdachten word in verband gebracht met 15 gedetecteerde transporten waarbij in totaal 96 slachtoffers betrokken koopwaar ( bij wie 32 minderjarigen ). de baat wordt geschat op ruim 160. 000 euro, een bedrag waarvan zal gevraagd word het verbeurd te verklaren. het federaal migratiecentrum myria heeft zich burgerlijke partijtje gesteld. dit groepsactiviteit in belgië is het eerste deel van het internationaal dossier. later monitoren nog processen in nederland, europees land en voornamelijk ook in het verenigd koninkrijk.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.