Raad van State vernietigt besluit Francken over verhoging kosten voor verblijfsvergunningen

francken vaststellen dat onbekenden 350 euro moesten liquideren voor de verzoekschrift van een humanitaire regularisatie of voor andere aanvragen tot lang verblijf. Een bijdrage in de administratieve kosten voor de behandeling van de verzoekschrift, heette dat. “ een nieuwe prognose toonde aan dat die onkosten te laag waarden ingeschat. Met deze toename ( van 215 naar 350 euro, red. ) komen we beter tegemoet aan de werkelijke onkosten. Voor wat hoort wat, ook voor de vreemde ”, zei francken in januari 2017. Binnenland onbekenden moet voortaan meer liquideren voor verblijfsaanvraag vr 27 jan 2017 13:41 al in april 2015 hadden een aantal mensenrechten­organisaties een zaak aangespannen versus het dwangsom van francken. Het gaat gedurende meer om de franstalige liga voor de mensenrechten en de mrax ( mouvement contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie ). De raad van state oordeelt nu dat het bedrag van de retributie wel onredelijk is. ” dat is toen becijferd en berekend door een autonoom kantoor ”, reageert francken aan vrt nws. Op twitter noemt hij 350 euro zelfs “ veel te weinig ” en heeft hij het over “ een totaal verkeerd boodschap ”. De retributie zelf was vorig jaar al voor het staatsrechtelijk hof aangevochten door gedurende meer de vzw “ association pour le droit des etrangers ” en door de orde van frans- en duitstalige balies. Die beroepen werden toen verworpen, maar er moest wel een abnormaal werd ingevoerd. Toen had francken het over “ een zeer goede beslissing ”.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.